onvindbaar 영어

발음
adj. unfindable

예문

De hernieuwbare energiebronnen zijn in dit ontwerp voor een Groenboek sowieso vrijwel onvindbaar.
In this draft Green Paper, incredibly, there is scant reference to renewable energy sources at all.
발음 발음 발음 Report Error!
In de meeste plannen van de meeste lidstaten zijn vrouwen onvindbaar of weggeduwd in het hoekje van de risicogroepen.
Most of the plans of most Member States either ignore women or marginalize them as an at-risk group.
발음 발음 발음 Report Error!
Deze lijst is onvindbaar.
The list is nowhere to be found.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. weg: kwijt
2. zoek: foetsie, kwijt, pleite, weg


dictionary extension
© dictionarist.com