scold 네덜란드어

발음
zn. kijven; bekijven, een standje geven; feeks
ww. berispen; standje geven; uitschelden; beschimpen

예문

I saw him scolded by his mother.
Ik zag hem door zijn moeder worden uitgekafferd.
발음 발음 발음 Report Error!
I'll scold him.
Ik zal hem een standje geven.
발음 발음 발음 Report Error!
In the 1950s, Canadian mothers, who scolded their children, called them by their full names.
In de jaren 1950 noemden Canadese moeders hun kinderen met de volledige naam als ze hen een standje gaven.
발음 발음 발음 Report Error!
It seems that he was badly scolded.
Het schijnt dat hij hard berispt was.
발음 발음 발음 Report Error!
She scolded him because he left the door open.
Ze gaf hem een standje omdat hij de deur had opengelaten.
발음 발음 발음 Report Error!
To tell the truth, I was scolded by my mother.
Om de waarheid te zeggen, mijn moeder heeft mij berispt.
발음 발음 발음 Report Error!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Ik herinner me hoe de Voorzitter, de heer Pöttering, tegen ons tekeerging, ons belachelijk maakte en beweerde dat het een fortuin kostte.
발음 발음 발음 Report Error!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
De tirade van de heer Schulz is dan ook volledig misplaatst.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenaddictionary extension
© dictionarist.com