soul 네덜란드어

발음
zn. ziel; sterveling; geest; gevoel, hart; geestelijke liederen

예문

His soul was in heaven.
Zijn ziel was in de hemel.
발음 발음 발음 Report Error!
I believe in the immortality of the soul.
Ik geloof in de onsterfelijkheid van de ziel.
발음 발음 발음 Report Error!
May his soul rest in peace.
Rust in vrede.
발음 발음 발음 Report Error!
Not a soul was to be seen.
Er was geen levende ziel.
발음 발음 발음 Report Error!
The great question that has never been answered, and which I have not yet been able to answer, despite my thirty years of research into the feminine soul, is "What does a woman want?"
De grote vraag, die nooit beantwoord is, en die ik ondanks dertig jaar studie van de vrouwelijke geest nog niet kan beantwoorden, is: "Wat wil een vrouw?"
발음 발음 발음 Report Error!
The soul is immortal.
De ziel is onsterfelijk.
발음 발음 발음 Report Error!
There was not a bloody soul.
Er was geen levende ziel.
발음 발음 발음 Report Error!
There wasn't a soul.
Er was daar geen kat.
발음 발음 발음 Report Error!
They believe that the soul is immortal.
Zij geloven dat de ziel onsterfelijk is.
발음 발음 발음 Report Error!
Tom says Mary is his soul mate and that they were made for each other.
Tom zei dat Mary zijn zielsverwant is en dat ze voor elkaar gemaakt zijn.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com