spell 네덜란드어

발음
zn. betovering, toverformule
ww. spellen; betekenen; goed schrijven van taal

예문

Apart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
Ondanks enkele schrijffouten is het een goede kopie.
발음 발음 발음 Report Error!
Could you spell it, please?
Kunt u dat alstublieft spellen?
발음 발음 발음 Report Error!
Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.
Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.
발음 발음 발음 Report Error!
Her name was spelled wrong.
Haar naam was fout gespeld.
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell "pretty"?
Hoe schrijf je "pretty"?
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell it?
Hoe spel je dat?
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell your family name?
Hoe spel je je achternaam?
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell your last name?
Hoe spel je je achternaam?
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell your name?
Hoe spel je je naam?
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell your surname?
Hoe spel je je achternaam?
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com