subsistence allowance 네덜란드어

발음
zn. onderhoudtoelage

예문

Europe is enough of a draw for journalists not to have to be given a subsistence allowance.
Europa is aantrekkelijk genoeg, er hoeft echt geen per diem aan journalisten te worden gegeven.
발음 발음 발음 Report Error!
Almost BFR 2 billion in travel and subsistence allowances for 626 Members really is a very considerable sum indeed.
Bijna twee miljard BF voor reis- en verblijfkosten voor 626 parlementsleden is toch wel een zeer hoog bedrag.
발음 발음 발음 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com