unadorned 네덜란드어

발음
bn. onopgesmukt

예문

That debate is a very practical one, but can only be serious if it is based on the full and unadorned annual programme.
Een dergelijk debat is zeer concreet, maar kan alleen serieus worden gevoerd als het gebaseerd is op het volledige en onopgesmukte werkprogramma.
발음 발음 발음 Report Error!
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
Het schijnt moeilijk te zijn om politieke vrienden onomwonden kritiek te geven.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
austere: rigourous, severe, modest, plain, ascetic, reclusive


dictionary extension
© dictionarist.com