rumour 루마니아어

발음
n. zvon, veste, vorbă
v. răspândi zvonuri

예문

When rumours of the operation were circulating in the embassies the Council, against Parliament's wishes, reaffirmed its determination to step up its relations.
Atunci când în cadrul ambasadelor circulau zvonuri despre această operaţiune, Consiliul, împotriva voinţei Parlamentului, a reafirmat determinarea sa de a accelera relaţiile cu Israelul.
발음 발음 발음 Report Error!
Over the course of that night of 22 and 23 December, his close relatives were busy making arrangements for the interim period amidst rumours of a coup d'état.
În timpul acelei nopţi de 22 spre 23 decembrie, în mijlocul zvonurilor legate de o lovitură de stat, rudele sale apropiate se ocupau de aranjamentele pentru perioada interimară.
발음 발음 발음 Report Error!
The rumour has been deliberately spread by Fiat in an attempt to discredit the workers, who are trying to protect their future in the face of 24 lay-offs.
Zvonul a fost răspândit în mod deliberat de către Fiat, într-o încercare de a-şi discredita angajaţii. Aceştia încearcă să-şi protejeze viitorul având în vedere cele 24 de concedieri.
발음 발음 발음 Report Error!
If we do not discuss facts then we will have to discuss rumours.
Dacă nu discutăm fapte, mai târziu va trebui să discutăm zvonuri.
발음 발음 발음 Report Error!
I should also like to ask you to do something as regards the popular press and unofficial rumours that are circulating throughout the European Union and causing panic among the citizens.
De asemenea, doresc să vă rog să faceţi ceva în legătură cu presa şi cu zvonurile neoficiale care circulă în Uniunea Europeană şi provoacă panică în rândul cetăţenilor.
발음 발음 발음 Report Error!
Firstly, there is a rumour regarding the Brenner Base Tunnel, that it might be reduced to passenger transport.
Prima: circulă un zvon privind tunelul feroviar Brenner, conform căruia acesta ar putea fi redus la transportul de pasageri.
발음 발음 발음 Report Error!
This communication has been delayed - there are now rumours that it will come by the end of the year.
Această comunicare a fost amânată - se zvoneşte în prezent că aceasta va fi trimisă până la sfârşitul anului.
발음 발음 발음 Report Error!
Consequently, today, we are reading in press reports rumours of meetings; we do not even know whether there will have to be an extraordinary meeting in Brussels.
Prin urmare, astăzi citim în presă zvonuri în legătură cu existenţa unor întruniri; nici măcar nu ştim dacă va fi nevoie să se organizeze o întrunire extraordinară la Bruxelles.
발음 발음 발음 Report Error!
We are reading and hearing rumours that are rather dangerous.
Citim şi auzim zvonuri care sunt destul de periculoase.
발음 발음 발음 Report Error!
We have heard disturbing rumours that this might not be the case in the new Commission, and I wanted to give her the opportunity to give us her views this evening.
Am auzit veşti îngrijorătoare cum că acest lucru nu se va întâmpla în noua Comisie şi doream să-i ofer ocazia de a ne prezenta opinia sa în această seară.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
tell or spread rumors: gossip, dish the dirt, rumor, bruit
gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed around by word of mouth: comment, hearsay, scuttlebutt, gossip, rumor


dictionary extension
© dictionarist.com