scold 루마니아어

발음
n. drăcoaică, femeie gâlcevitoare, paceaură, viespe, caţă
v. mustra, dojeni, certa, bombăni, ciondăni, cârti, sfădi, beşteli, admonesta

예문

When she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue.
Când a întârziat, am vrut s-o cert, dar m-am stăpânit.
발음 발음 발음 Report Error!
Strange to say, the teacher didn't scold me.
Curios, profesorul nu m-a certat.
발음 발음 발음 Report Error!
If I scold you, it is that I want you to improve.
Dacă te cert, e pentru că vreau să te perfecţionezi.
발음 발음 발음 Report Error!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Îmi amintesc cum Preşedintele Pöttering ne-a mustrat, ne-a ridiculizat şi ne-a vorbit de costurile foarte ridicate.
발음 발음 발음 Report Error!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Prin urmare, mustrarea domnului Schulz este absolut nemeritată.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenaddictionary extension
© dictionarist.com