strapping 루마니아어

발음
a. voinic, viguros, robust, puternic, solid, colosal, monstruos, uriaş

예문

This morning, I took the healthy option and walked into Parliament and I was dismayed to see in cars young parents, with children strapped into the back, smoking cigarettes.
În această dimineaţă, am ales opţiunea sănătoasă de a veni pe jos la Parlament şi am rămas stupefiat să văd în maşini părinţi tineri care fumau, deşi aveau copii în spate.
발음 발음 발음 Report Error!
This money has to be found from the already cash-strapped national budgets.
Trebuie găsită această sumă în bugetele naționale deja restrânse.
발음 발음 발음 Report Error!
This money needs to be found from the already cash-strapped national budgets.
Această sumă trebuie găsită în vistieriile deja goale ale statelor membre.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
muscular and heavily built: buirdly, robust, husky, beefy, burly


dictionary extension
© dictionarist.com