boldly 베트남어

발음
adv. rỏ ràng

예문

I boldly jumped into the sea.
Tôi liều lĩnh nhảy xuống biển.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
with boldness, in a bold manner


dictionary extension
© dictionarist.com