animate 터키어

발음
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

예문

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
발음 발음 발음 Report Error!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
발음 발음 발음 Report Error!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
발음 발음 발음 Report Error!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
발음 발음 발음 Report Error!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com