bottom 터키어

발음
f. dip koymak, temeline inmek, esasını araştırmak
i. dip, alt, kaynak, temel; gemi omurgası, tekne; dayanma gücü; kıç (Argo), popo
s. dipteki, alttaki

예문

The lowest part of something is often called the bottom.  
Bir şeyin en alt tarafına dip denir.
발음 발음 발음 Report Error!
At the bottom of this page is the page number.
Bu sayfanın en altında sayfa numarası var.
발음 발음 발음 Report Error!
There is water at the bottom of the well.  
Kuyunun dibinde su var.
발음 발음 발음 Report Error!
The floor is the bottom part of a room.
Taban, odanın altındaki yerdir.
발음 발음 발음 Report Error!
My two feet are at the bottom of my legs.
Ayaklarım bacaklarımın bittiği yerdedir.
발음 발음 발음 Report Error!
The water is clear to the bottom.
Su dibe doğru temiz.
발음 발음 발음 Report Error!
I bet my bottom dollar he is innocent.
Onun masum olduğuna son dolarıma bahse girerim.
발음 발음 발음 Report Error!
Gum got stuck to the bottom of my shoe.
Sakız ayakkabımın tabanına yapıştı.
발음 발음 발음 Report Error!
I love her from the bottom of my heart.
Kalbimin en derin yerinden onu seviyorum.
발음 발음 발음 Report Error!
I thanked him from the bottom of my heart.
Ona yürekten teşekkür ettim.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. lowest part: depths, sole, base, underneath, foot, nadir, underside
2. fundamental: final, basic, conclusive, elementary, determining, last, lowest
3. basis: base, foundation, groundwork
4. buttocks: seatdictionary extension
© dictionarist.com