business 터키어

발음
i. faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele

예문

Nicholas had to go to Boston on business.
Nicholas iş için Boston'a gitmek zorunda kaldı.
발음 발음 발음 Report Error!
He took over his father's business.
O babasının işini devraldı.
발음 발음 발음 Report Error!
I've never done business with Nicholas.
Nicholas'la hiç iş yapmadım.
발음 발음 발음 Report Error!
We do business with that company.
Biz o firma ile iş yaparız.
발음 발음 발음 Report Error!
I must be away on urgent business.
Acil bir iş için çıkmalıyım.
발음 발음 발음 Report Error!
It's time to get down to business.
işe başlamanın zamanıdır.
발음 발음 발음 Report Error!
Tell him to mind his own business.
Ona kendi işine bakmasını söyle.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas' business is doing very well.
Nicholas'ın işi çok iyi gidiyor.
발음 발음 발음 Report Error!
You better mind your own business.
Sen kendi işine baksan daha iyi olur.
발음 발음 발음 Report Error!
You should go about your business.
işinizi yapmalısınız.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com