decline 터키어

발음
f. çökmek, zayıflamak, düşmek, batmak, çürümek, bozulmak; azalmak; çevirmek, geri çevirmek; çekilmek, çekmek [dilb.]; kabul etmemek; eğimi olmak, eğmek
i. çökme, çöküş, gerileme, batma, düşüş; güçten düşüren hastalık; azalma, yolun sonu

예문

I declined his invitation to dinner.
Akşam yemeğine davetini reddettim.
발음 발음 발음 Report Error!
As I grew older my health declined.
Yaşlanırken sağlığım zayıfladı.
발음 발음 발음 Report Error!
She declined to say more about it.
Ondan daha fazla bahsetmeyi reddetti.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas declined to comment on the matter.
Nicholas sorunla ilgili yorum yapmayı reddetti.
발음 발음 발음 Report Error!
He declined the job-offer very politely.
iş teklifini çok kibar şekilde reddetti.
발음 발음 발음 Report Error!
He had the courage to decline the offer.
Teklifi reddedecek cesareti vardı.
발음 발음 발음 Report Error!
I intend to decline his offer to help me.
Bana yardım etmek için yaptığı teklifi reddetmek niyetindeyim.
발음 발음 발음 Report Error!
They declined the invitation to our party.
Onlar bizim partiye daveti reddetti.
발음 발음 발음 Report Error!
Mary declined an invitation to the concert.
Mary konser için bir davetiyeyi geri çevirdi.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas declined the invitation to Mary's party.
Nicholas Mary'nin partisine daveti reddetti.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com