evaporate 터키어

발음
f. buharlaşmak, uçmak, uçup gitmek, yok olmak, buharlaştırmak

예문

Water evaporates when it is heated.
Su ısıtıldığında buharlaşır.
발음 발음 발음 Report Error!
The dew evaporated when the sun rose.
Güneş doğduğunda çiğ buharlaştı.
발음 발음 발음 Report Error!
Water will evaporate after it is boiled.
Su kaynatıldıktan sonra buharlaşır.
발음 발음 발음 Report Error!
The rain water is evaporating on a hot day.
Yağmur suyu sıcak bir günde buharlaşıyor.
발음 발음 발음 Report Error!
The sun's power here is immense. As the tide recedes and the remaining flood water evaporates.
Güneşin buradaki gücü oldukça büyük. Dalgalar geri çekildikçe kalan taşkın suları buharlaşıyor.
발음 발음 발음 Report Error!
If you boil water, it evaporates.
Suyu kaynatırsan, buharlaşır.
발음 발음 발음 Report Error!
"Where's the water?" "It evaporated."
"Su nerede?" "Buharlaştı."
발음 발음 발음 Report Error!
In hot weather, water evaporates more quickly.
Su sıcak havada daha hızlı buharlaşır.
발음 발음 발음 Report Error!
These solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used.
Bu çözücüler uçuculukları nedeniyle kullanıldıklarında atmosfere buharlaşırlar.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. vanish: dissolve, disappear, fade
2. dehydrate: desiccate, parch, dry, concentrate
3. vaporise
4. vaporize: diffuse, dissipate, steam, distildictionary extension
© dictionarist.com