preceding 터키어

발음
s. önceki, önce gelen

예문

Not is the general declarative form of no, indicating a negation of a related statement which it usually precedes.
Değil, genellikle önde gelen ilgili bir ifadenin reddini gösteren, hayır'ın genel ifade şeklidir .
발음 발음 발음 Report Error!
Your reputation precedes you.
Sizin itibarınız önde gelir.
발음 발음 발음 Report Error!
In English the verb precedes the object.
İngilizcede yüklem nesneden önce gelir.
발음 발음 발음 Report Error!
Lightning precedes thunder.
Şimşek gök gürültüsünden önce gelir.
발음 발음 발음 Report Error!
The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim.
발음 발음 발음 Report Error!
The flash of lightning precedes the sound of thunder.
Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir.
발음 발음 발음 Report Error!
The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.
발음 발음 발음 Report Error!
The index rose 4% from the preceding month.
Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi.
발음 발음 발음 Report Error!
The preceding month was very rainy.
Önceki ay çok yağışlıydı.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com