scold 터키어

발음
f. azarlamak, çıkışmak, paylamak, haşlamak, terslemek
i. cadaloz, cadı kadın, huysuz kadın

예문

They were scolded by the teacher.
Onlar öğretmen tarafından azarlandılar.
발음 발음 발음 Report Error!
Were you scolded by your teacher?
Öğretmenin tarafından azarlandın mı?
발음 발음 발음 Report Error!
The boy was used to being scolded.
Çocuk azarlanmaya alışkındı.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas will be scolded by his father.
Nicholas babası tarafından azarlanılacak.
발음 발음 발음 Report Error!
Dan is often scolded by his mother.
Dan genellikle annesi tarafından azarlanır.
발음 발음 발음 Report Error!
It seems that he was badly scolded.
O fena halde azarlanmış görünüyor.
발음 발음 발음 Report Error!
She scolded her son for being lazy.
Tembel olduğu için oğlunu azarladı.
발음 발음 발음 Report Error!
I saw him being scolded by his father.
Onun babası tarafından azarlandığını gördüm.
발음 발음 발음 Report Error!
I saw him being scolded by his mother.
Onun annesi tarafından azarlandığını gördüm.
발음 발음 발음 Report Error!
I got scolded severely by that teacher.
O öğretmen tarafından şiddetle azarlandım.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenaddictionary extension
© dictionarist.com