spell 터키어

발음
f. hecelemek, imlâsını yazmak, diye okunmak, anlamına gelmek, nöbetini devretmek, yerine çalışmak, büyülemek, etkilemek
i. büyü, afsun, sihir, tılsım, büyüleme, büyülenme, alımlılık, çekıcilik, sıra, nöbet, vardiya, çalışma sırası, kısa süre, kısa mesafe, dönem, kriz (öksürük vb.)

예문

She made a lot of spelling mistakes.
Bir sürü yazım hataları yaptı.
발음 발음 발음 Report Error!
Correct my spelling if it's wrong.
Eğer hatalıysa yazımı düzelt.
발음 발음 발음 Report Error!
Could you spell your name please?
Adınızı heceler misiniz lütfen?
발음 발음 발음 Report Error!
How do you spell your family name?
Aile adınızı nasıl hecelersiniz?
발음 발음 발음 Report Error!
He taught me how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi öğretti.
발음 발음 발음 Report Error!
I don't know how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bilmiyorum.
발음 발음 발음 Report Error!
I get dizzy spells when I stand up.
Ayağa kalktığımda başım döner.
발음 발음 발음 Report Error!
Please tell me how to spell your name.
Adınızı nasıl heceleyeceğimi lütfen bana söyleyin.
발음 발음 발음 Report Error!
I can't remember how to spell her name.
Onu adının nasıl hecelendiğini hatırlamıyorum.
발음 발음 발음 Report Error!
Will you tell me how to spell the word?
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bana söyler misin?
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com