strange 터키어

발음
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

예문

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
발음 발음 발음 Report Error!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
발음 발음 발음 Report Error!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
발음 발음 발음 Report Error!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
발음 발음 발음 Report Error!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
발음 발음 발음 Report Error!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
발음 발음 발음 Report Error!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
발음 발음 발음 Report Error!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
발음 발음 발음 Report Error!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
발음 발음 발음 Report Error!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com