surviving 터키어

발음
s. sağ kalan, hayatta kalan, kalan, geride kalan, geriye kalan

예문

Their company survived the crisis.
ޞirketleri krizi atlattı.
발음 발음 발음 Report Error!
Will newspapers be able to survive?
Gazeteler varlıklarını sürdürebilecekler mi?
발음 발음 발음 Report Error!
How long can a dead language survive?
Ölü bir dil ne kadar süre yaşayabilir?
발음 발음 발음 Report Error!
Only one person survived the accident.
Sadece bir kişi kazadan sağ kurtuldu.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas thought he had a chance to survive.
Nicholas hayatta kalma şansı olduğunu düşündü.
발음 발음 발음 Report Error!
None of the old trees survived the fire.
Yaşlı ağaçlardan hiçbiri yangını atlatamadı.
발음 발음 발음 Report Error!
Only two people survived the earthquake.
Sadece iki kişi depremi atlattı.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas understands what it takes to survive.
Nicholas hayatta kalmak için ne gerektiğini anlıyor.
발음 발음 발음 Report Error!
Could you survive alone in the wilderness?
Vahşi hayatta tek başına yaşayabilir misin?
발음 발음 발음 Report Error!
She was the only one to survive the crash.
Kazada hayatta kalan tek kişiydi.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
flourishing: thriving, profitable, prospering, successful, going along finedictionary extension
© dictionarist.com