traffic 터키어

발음
f. değiş tokuş etmek, karanlık işler yapmak, iş yapmak, yolculuk etmek
i. trafik, gidiş geliş, alışveriş

예문

On fridays traffic is even worse.
Cuma günleri trafik daha da beter oluyor.
발음 발음 발음 Report Error!
The policewoman directed traffic.
Kadın polis trafiği yönetti.
발음 발음 발음 Report Error!
The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
발음 발음 발음 Report Error!
I've never had a traffic accident.
Hiç trafik kazası geçirmedim.
발음 발음 발음 Report Error!
I was late because of heavy traffic.
Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.
발음 발음 발음 Report Error!
Nicholas was held up in a traffic jam.
Nicholas bir trafik sıkışıklığında geciktirildi.
발음 발음 발음 Report Error!
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
발음 발음 발음 Report Error!
We should obey the traffic rules.
Trafik kurallarına uymalıyız.
발음 발음 발음 Report Error!
You should obey all traffic laws.
Tüm trafik yasalarına uymalısınız.
발음 발음 발음 Report Error!
A traffic accident happened there.
Orada bir trafik kazası oldu.
발음 발음 발음 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com