approved 폴란드어

발음
a. zatwierdzony, uznany

예문

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
발음 발음 발음 Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
발음 발음 발음 Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
발음 발음 발음 Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
발음 발음 발음 Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
발음 발음 발음 Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
발음 발음 발음 Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
발음 발음 발음 Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
발음 발음 발음 Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
발음 발음 발음 Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com