cipher 폴란드어

발음
n. szyfr, cyfra, monogram
v. rachować, buczeć, szyfrować, cyfrować

예문

Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. calculate: compute, count, add, figure, reckon, estimate
2. zero: naught, blank, goose eggdictionary extension
© dictionarist.com