scold 폴란드어

발음
n. sekutnica, megiera
v. zrzędzić, besztać, karcić, łajać, złajać, rugać, skarcić, nakrzyczeć, fukać, wystrofować

예문

The professor scolded John for skipping class.
Nauczyciel wezwał Johna na dywanik za opuszczanie lekcji.
발음 발음 발음 Report Error!
I'll scold him.
Ja skarcę go.
발음 발음 발음 Report Error!
Don't scold her. She's too young to understand.
Nie karć jej. Jest zbyt mała, by to zrozumieć.
발음 발음 발음 Report Error!
The teacher scolded his students severely.
Nauczyciel surowo ukarał swoich uczniów.
발음 발음 발음 Report Error!
The boy neglected to water the plants, and he was scolded.
Chłopiec zaniedbał podlewanie roślin i został skarcony.
발음 발음 발음 Report Error!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Pamiętam, jak pan przewodniczący Pöttering skarcił nas, wyszydził i stwierdził, że kosztuje to fortunę.
발음 발음 발음 Report Error!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Dlatego też wyrzuty pana posła Schulza są zupełnie nie na miejscu.
발음 발음 발음 Report Error!
They endured the humiliation of being scolded and sent home for as long as they could, and eventually chose to avoid school more and more often, for which their parents were sentenced to prison.
Wytrzymywały upokarzanie w postaci rugania i odsyłania do domu jak długo dały radę, aż wreszcie coraz częściej decydowały, że nie pójdą do szkoły, za co ich rodzice zostali skazani na karę więzienia.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenaddictionary extension
© dictionarist.com