slap 폴란드어

발음
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

예문

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
발음 발음 발음 Report Error!
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
발음 발음 발음 Report Error!
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
발음 발음 발음 Report Error!
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
발음 발음 발음 Report Error!
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
발음 발음 발음 Report Error!
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
발음 발음 발음 Report Error!
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
발음 발음 발음 Report Error!
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
발음 발음 발음 Report Error!
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
발음 발음 발음 Report Error!
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com