strapping 폴란드어

발음
a. wysoki, słuszny, zbudowany: mocno zbudowany, cholerny {sl.}

예문

This morning, I took the healthy option and walked into Parliament and I was dismayed to see in cars young parents, with children strapped into the back, smoking cigarettes.
Dziś rano wybrałam zdrowe rozwiązanie i przyszłam pieszo do Parlamentu. Byłam przerażona, widząc w samochodach młodych rodziców z przypiętymi z tyłu dziećmi, palących papierosy.
발음 발음 발음 Report Error!
This money has to be found from the already cash-strapped national budgets.
Te pieniądze trzeba znaleźć w krajowych budżetach, które już teraz charakteryzuje niedomiar środków.
발음 발음 발음 Report Error!
This money needs to be found from the already cash-strapped national budgets.
Te pieniądze trzeba znaleźć w krajowych budżetach, które już teraz charakteryzuje niedomiar środków.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
muscular and heavily built: buirdly, robust, husky, beefy, burly


dictionary extension
© dictionarist.com