strong arm 폴란드어

발음
n. silna ręka

예문

It is understandable that there are strong-arm tendencies there and those must be condemned.
To zrozumiałe, że dotykają go tendencje do rządów twardej ręki, i powinny one zostać potępione.
발음 발음 발음 Report Error!
However, let us not forget that we also have strong-arm tendencies in Europe.
Nie zapominajmy jednak, że takie tendencje występują również w Europie.
발음 발음 발음 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com