write down 폴란드어

발음
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

예문

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
발음 발음 발음 Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
발음 발음 발음 Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
발음 발음 발음 Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
발음 발음 발음 Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
발음 발음 발음 Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
발음 발음 발음 Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
발음 발음 발음 Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
발음 발음 발음 Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
발음 발음 발음 Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com